ufabet

ทำรายรับ-รายจ่ายในธุรกิจออนไลน์อย่างไรให้ง่ายต่อการจัดการ

การทำธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่แค่เพียงว่าซื้อมา-ขายไป แล้วปิดดีลก็เป็นอันจบกระบวนการทำงาน แต่เรื่องของ “การเงิน” ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน

เพราะการทำรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจออนไลน์จะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ว่าในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายไปในเรื่องอะไรบ้าง รวมถึงเห็นงบดุลของธุรกิจ (Balance Sheet) และบัญชีกระแสรายวัน (Income Statement) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริหารต้นทุนและคำนวณกำไรธุรกิจออนไลน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หากจะอธิบายให้เข้าใจแบบเห็นภาพ “บัญชีการเงินของธุรกิจ” มีความคล้ายกับการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือของการควบคุมการใช้จ่าย รู้ว่าเงินถูกใช้ไปในเรื่องอะไรบ้าง โดยผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดสรรเงินให้อยู่ในขอบเขต

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาผู้ประกอบการมักมีการทำบัญชีธุรกิจออนไลน์หลายชุด จึงเกิดปัญหาเวลาต้องยื่นภาษีจนทำให้บางครั้งธุรกิจที่ทำถูกลดความน่าเชื่อถือลง ดังนั้น การจัดทำบัญชีเดียวจึงเป็นคำตอบในเรื่องนี้ เพื่อให้งบทางการเงินสอดคล้องกับสภาพกิจการที่ทำอยู่อย่างแท้จริง

สำหรับประโยชน์ของการทำบัญชีธุรกิจออนไลน์เพียงบัญชีเดียวนั้นจะทำให้ผู้ประกอบการรู้ข้อมูลแน่ชัดถึงสถานการณ์ของกิจการว่าเป็นอย่างไร และทำให้สามารถวางแผนที่จะดำเนินกิจกรรมในอนาคต เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน และลดความเสี่ยงที่จะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง นอกจากนี้ ยังเป็นการประหยัดเวลาให้กับตัวผู้ประกอบการเอง เพราะการทำบัญชีเดียวไม่ได้มีความยุ่งยาก ซับซ้อน จึงลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดลง

ufabet

อีกทั้งข้อมูลที่ได้จากการจัดทำรายรับ-รายจ่ายในธุรกิจออนไลน์เพียงบัญชีเดียวยังเป็นประโยชน์

ต่อการกำหนดทิศทางการทำธุรกิจต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่งบทางการเงินที่ผู้ประกอบการจะรู้ แต่ยังรวมถึงข้อมูลการขายสินค้า กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาที่สินค้าขายดี ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อทำการตลาด และกำหนดทิศทางของธุรกิจให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง

ในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การทำบัญชีธุรกิจออนไลน์รวมเป็นบัญชีเดียวยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐฯ รวมถึงการยื่นขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินที่รวดเร็วขึ้น เพราะง่ายสำหรับการตรวจสอบ ตลอดจนการระดมทุนต่าง ๆ เพราะธุรกิจถูกมองว่ามีความโปร่งใส

หากมองภาพรวมในมุมกว้าง การทำบัญชีเดียวยังมีผลต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ เพราะจะทำให้รัฐฯ สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน รวมถึงกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

มาถึงบรรทัดนี้แล้ว ผู้ประกอบการหลายรายอาจมีความกังวลในเรื่องของการทำบัญชีธุรกิจออนไลน์ เพราะน่าจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และยังมีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องอีก เห็นแบบนี้แล้วเป็นงานยากแน่นอน แต่ปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้มีเครื่องมือต่าง ๆ ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจให้เป็นไปอย่างสะดวกสบาย และหากผู้ประกอบการกำลังมองหาเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการทำรายรับ-รายจ่ายให้กับธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ บทความนี้เรามีมาแนะนำกัน


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ burnabyphotographicsociety.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated